Visum krav / Utenriksdepartementets anbefalinger

Forsikring: Uten reiseforsikring kan du bli ruinert ved sykdom eller ulykke i utlandet. Ved reiser til utlandet anbefales det å anskaffe seg en reiseforsikring. Det er forskjellig hva de  ulike selskapene kan tilby av hjelp på stedet hvis ulykken er ute. Du bør undersøke hva de  forskjellige forsikringer dekker før du kjøper den.

 

På Utenriksdepartementets nettsider, kan du til enhver tid finne meldinger og nyttig landsinformansjon om ulike land.

www.landsider.no/traveladvice

Du kan og finne visumkrav til ulike land på www.landsider.no

 

Utenriksdepartementet anbefaler at du registrerer deg elektronisk på deres sider, når du skal reise.

Gå til www.reiseregistrering.no for mer informasjon.