Reiseråd & Reisesykdomer

Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke «helsehjelp» slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen er ikke ment å danne grunnlaget for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike behov må Bergen Reisemedisin eller et annet legekontor kontaktes direkte.

Bergen Reisemedisin fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.

Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter, forutsetter at det opplyses om kilde.