Flåttbårne sykdommer

Flått kan smitte og påføe mennesker bakteriesykdom  (borrelia) og virussykdom (Skogflåttencefalitt -TBE-virusinfeksjon).

Flått forekommer hovedsakelig i kyst- og dalområder med løvskog, kratt og frodig underskog i områder hvor vintrene ikke er for lange og kalde. Det kan være store lokale forskjeller på forekomsten av flått innen en kommune.

 

Den mest vanlige sykdom flått gir i vårt land er borrelia. den finnes det ingen vaksiner mot borrelia. Penicillin i tidlig fase av sykdommen er oftest en effektiv behandling.

 

Skogflåttencephalitt (TBE) kan forårsake infeksjon i sentralnervesystemet.

TBE – også kalt vestlige- eller sentraleuropeisk encefalitt – overføres hovedsakelig med flåttarten Ixodes ricinus og er mest vanlig i deler  rundt Østersjøen (spesielt Stockholms skjærgård og østre del av Mälaren, Gotland, Åland, Bornholm og de baltiske land), Sentral-Europa (spesielt Polen, Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Sør-Tyskland) og Russland. I norge har den blitt påvist fra svenskegrensen og til sørlandet.

flott

Meldte tilfeller av skogflåttencefalitt meldt MSIS, Folkehelseinstituttet 1998-2012 med antatt smittested Norge

 

Sykdommen varierer og barn får oftest et mildere forløp enn voksne. Viruset kan angripe hjernen.

Penicillin hjelper ikke mot TBE.

 

Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksinen) har en beskyttelseseffekt på om lag 95 % mot skogflåttencefalitt etter fullført grunnvaksinasjon (3 doser).

Folkehelsa i Nirge skriver at risikoen for TBE-smitte ved flåttbitt i Norge er størst i kystkommuner i Agderfylkene, Telemark og Vestfold, samt i tilstøtende geografiske områder. Personer som ferdes mye utendørs og ofte blir bitt av flått i disse områdene bør vurdere å ta TBE-vaksine. Vaksineanbefalingene gjelder både fastboende og besøkende.