Meslinger

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner og forårsakes av Morbilliviruset (meslingevirus). Sykdommen smitter gjennom luftsmitte (fjerndråpesmitte) og kontaktsmitte med slim fra luftveiene.

Vaksinasjon mot sykdommen inngår som del av banevaksinasjonsprogramet siden 1969. Før vaksinen ble innført døde 8-10 barn hver år i Norge som følge av sykdommen og like mange barn ble hjerneskadet. Siden 1969 har ingen barn død av sykdommen i vårt land.

I EU/EEA-området ble det meldt over 30 000 tilfeller av meslinger i 2011, 90% av disse var i Frankrike, Italia, Romania, Spania og Tyskland. Flere utbrudd har forekommet i befolkningsgrupper som av ulike grunner har lav vaksinasjonsdekning som romafolket og andre reisende befolkningsgrupper, antroposofiske miljøer og grupper av ortodokse jøder i noen land. Fortsatt er meslinger den vanligste dødsårsak av de barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon i verden.

Vaksinen består av levende svekket meslingevaksine  og gies i  kombinasjon med kusma og røde hunder – MMR. Vaksinen gir livsvarig beskyttelse mot sydommen. Alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått meslinger anbefales vaksinasjon.