Rabies / hundegalskap

Dette viruset overføres via bitt, kloring eller slikking fra syke dyr, først og fremst hunder, men også flaggermus, rev og aper. Sykdommer fører til kramper og lammelser og er i sin klassiske form minst 99% dødelig. Forebyggende vaksine er spesielt aktuelt for personer som arbeider med dyr, eller kan komme i nærkontakt med dyr. For utstasjonerte familier med små barn kan det og være anbefalt med vaksine. Små barn kan vanskelig passes på kontinuerlig.

Forebyggende vaksine er 3 doser i løpet av 4 uker.