Stivkrampe (tetanus)

Sykdommen skyldes bakterien Clostridium tetani. Bakterien lager giftstoffer som kan lamme nerver og blodceller.

Bakterien finnes utbredt i naturen i øvre del av jordsmonnet og i tarmkanalen hos en rekke dyr. Tetanusbakterien kommer inn i kroppen ved at sår forurenses med jord, gatestøv, avføring fra dyr eller mennesker eller skitne sprøytespisser, og kan vokse i områder med dårlig blodforsyning, f.eks. i sår hvor det finnes mye dødt vev og fremmedlegemer. Uvakisnerte mennekser som blir smittet har risiko for død mellom 20-50%.

Vaksinasjon mot sykdommen inngår som del av banevaksinasjonsprogramet siden 1952. Vaksinen er et renset tetanustoksoid (tetanusitoksin som er avgiftet ved formalinbehandling) adsorbert til et aluminiumsalt. Tetanusvaksine inngår i barnevaksinasjonsprogrammet som kombinert vaksine difteri – stivkrampe – polio – kikhoste og hemofilus influensa bakterien (Hib). Etter man er fullvaksinert ved skolealder varer beskyttelsen i ca. 10 år.