Barn på reise

Barn kan være sårbare for sykdommer, særlig diaré og luftveisinfeksjoner. I ikke-vestlige land er det generelt større risiko for å bli smittet av infeksjonssykdommer. De fleste av disse sykdommene finnes det ikke vaksine mot. På fremmede steder kan det være vanskelig å komme i kontakt med helsepersonell.

Å reise med små barn til tropiske og subtropiske strøk må baseres på en helhetsvurdering om hva som er best for barnet. Dersom barn tas med på slike reiser bør barnet ha fått de første dosene med vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus influenzae-infeksjon (DTP-IPV-Hib-vaksine). Det bør også ha fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine). Dette betyr at barnet normalt bør være over 15 måneder gammelt. I spesielle situasjoner hvor yngre barn skal ha et lengre opphold i tropiske eller subtropiske områder (f.eks. ved flytting) kan det være aktuelt å framskynde vaksinasjons­programmet ved å gi tre doser DTP-IPV-Hib-vaksine med kort intervall. Første dose kan da gis så tidlig som ved 6-8 ukers alder og det må være minimum fire uker mellom hver av de tre dosene. MMR-vaksinasjon kan forseres ved å gi en dose vaksine tidligst ved 9 måneders alder. BCG-vaksine og eventuell hepatitt B-vaksine kan gis til nyfødte.

Barna bør få samme tilbud om reisevaksiner som voksne så lenge vaksinen er godkjent for aldersgruppen.

 

Barn under 5 år er mer utsatt for å få alvorlig malaria. Det er viktig at barnet er godt beskyttet ved bruk av myggstikkprofylakse og evt. medikamentell profylakse dersom man velger å ta med barn til malariaområder.

 

Små barn som tas med til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet få samme tilbud om reisevaksiner som voksne hvis vaksinen er godkjent for aldersgruppen.

 

Solbeskyttelse

Små barns hud er spesielt sårbar for sterk sol. Sped- barn bør unngå soling. Småbarn bør ha klær som dekker større deler av kroppen, eller holdes i skyggen.

Barn er også spesielt sårbare for sykdommer.

10% av alle som blir alvorlig syke på reise er barn. De minste barna havner hyppigst på sykehus.

 

Diare og feber er plager barn hyppigst får på reise.

Lengre utenlandsopphold med små barn bør planlegges godt og Ta kontakt i god tid før reisen.

Før turer til syden bør barn være fullvaksinert med de vaksinene som inngår i barne- vaksinasjonsprogrammet for sin aldersgruppe. For spedbarn kan vaksinasjonsprogrammet eventuelt forseres.

Lengre utenlandsopphold med små barn bør planlegges godt og Ta kontakt i god tid før reisen.