Tyfoid feber

Tyfoidfeber skyldes bakterien Salmonella typhi og er en alvorlig  infeksjonsykdom med langvarig feber og dårlig allmenntilstand.

Smitte skjer vesentlig gjennom mat og drikke som er forurenset med ekskreter fra syke mennesker eller friske smittebærere. Sykdommen kan opptre i alle land, men er mest utbredt i tropiske og subtropiske strøk og særlig i Asia.

Sykdommen kan gi bakterier i blodet og kan gi høy feber og cerebrale symptomer som døsighet, hodepine, fjernhet og en sjelden gang hallusinasjoner. I tillegg utslett, kvalme, forstoppelse eller diaré. Barn kan oftere enn voksne ha sykdommen i kroppen og blir mindre syk enn voksne.

Det er to typer vaksiner som er tilgjengelig tilgjengelig; en vaksine man tar som kapsler (oral vaksine) og en vaksine som.De to vaksinene vurderes som likeverdige. Oral vaksine består gis ikke til barn under 5 år. Injeksjonsvaksine har liten effekt på barn under 2 år.