Gravide på reise

Gravide utsetter seg for en viss risiko ved å reise utenlands, særlig til tropiske strøk og ved reiser under primitive forhold. En gravid utsetter seg for en særlig risiko ved å reise til malariaområder.

Flyselskapene tillater ikke gravide å fly innenlands etter 36. uke av svangerskapet og for utenlandsflygning etter 32. uke.

Den gravide bør ta med svangeskapsjournalen på reise og husk reiseforsikring.

Har den gravide hatt tidligere kompliserte svangerskap eller blødninger i aktuelle svangerskap, har hun flere barn i magen eller har kronisk sykdom, bør kvinnen vurdere om reisen skal gjennomføres.