Influensa

Influensa er en svært smittsom virusinfeksjon forårsaket av influensavirus

Det er ulike former for influensa:

Sesonginfluensa – det kommer hver vinter. Den skyldes et virus som er bare litt forskjellig fra tidligere års virus slik at mange vil være delvis immune. Derfor blir ikke så mange smittet. Eldre og kronisk syke har som får influensa har større risiko for komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse.

Influensa hos dyr rammer først og fremst det aktuelle dyreslaget, men av og til kan slike virus smitte til mennesker. Vanligst er smitte fra svin og fra fugl (fugleinfluensa). Smitten vil som regel ikke passeres videre blant mennesker.

Pandemisk influensa er betegnelsen på en influensasykdom som skyldes et helt nytt virus som ingen er immune mot. Dette viruset vil spre seg raskt gjennom hele verden og vil kanskje gi mer alvorlig sykdom.

Ved sesonginfluensa blir man vanligvis syk med høy feber, muskelsmerter, hodepine, tørrhoste og slapphet. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Varighet 7-10 dager.

Vaksine er den beste beskyttelse mot influensa. I tillegg er det viktig å Unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer. Den vanligste måten influensa smitter på er via nysing eller hosting.

Vask hendene dine grundig og ofte. Bruk eventuelt alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

(Folkehelseinstituttet)