Lungebetennelse / Pneumokokkinfeksjon

Bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) kan forårsake alvorlig sykdom som lungebetennelse (pneumoni), blodforgiftning (sepsis) og hjernehinnebetennelse (meningitt).

 

Smitte skjer ved dråpesmitte Mange blir smittet, men få blir syke. Både bærere og klinisk syke er smittekilder. Det er økt smitterisiko ved all form for hoste/nysing. Indirekte smitte med tilsølte leker o.l. er mulig.

 

De som blir alvorlig syke har oftest en rask sykdomsdebut med feber og sting i brystet. De hoster opp slim som er plommesyltetøyfarget. Barn blir raskere syke, og hos de eldre et mer langtrukket sykdomsforløp.

Det er knapt 20% død hos de som får lungebetennelse men får man også hjernehinnebetennelse er dødeligheten 30%. De som overlever får ofte mindre eller større skader i hjernen.

 

I Norge har forekomsten av sykdommen være relativt høy sammenlignet med andre vestlige land. I 2006 innførte man vaksine til alle nyfødte barn i Norge som del av barnevaksinasjonsprogrammet. Etter oppstart med vaksinering av barna har antall tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom nesten blitt halvert.

 

Barna får idag vaksinen, de eldre og mennekser med kronisk sykdom anbefales å ta vaksinen.

Vaksinen som brukes til barn over 2 år og voksne er Pneumovax som gir meget god beskyttelse mot sykdommen. Til de minste barna brukes 13-valente konjugatvaksine (Prevenar).