Hvorfor vaksinerer vi?

index

Den franske vitenskapsmannen Louis Pasteur kalles vaksinenes store mann.  Han oppdaget at mikrober var årsak til sykdom, og kjente man mikrobene kunne vaksiner utvikles for å hindre at man ble syk. Han ble den første som dyrket og drepte bakterier til vaksinebruk og i 1885 ble den første vaksinen mot hundegalskap (rabies) satt på et menneske.

Vi vaksinerer derfor for å beskytte mennesket mot sykdom. Vaksinen lager en hukommelse i kroppen  mot den spesifikke  smitten uten å måtte gjennomgå sykdommen først. De fleste vaksinene gjør mer enn å beskytte den som er vaksinert. Mennesker i nærmiljøet til den vaksinerte blir mindre utsatt for smittestoffet når det er færre mennesker som kan smittes. Vaksiner forhindre smitte og utbredelse av sykdom i befolkningen og kan også utrydde sykdom fra kloden som f.eks ved at kopper ikke lenger finnes.

Vaksiner har vist seg å være er et effektive middel for å bekjempe infeksjonssykdom hos mennesker. Det er trygt å bli vaksinert i vårt land. Alvorlige reaksjoner ved vaksinering forekommer svært sjelden. (Folkehelseinstituttet).

 

index2

For mer informasjon eller personlig råd  bestill din time nå. Du kan også leser mer om de forskjellige reisesykdommer og reiseråd på vår nettsiden.