Parasitter

Det finnes det en rekke forskjellige parasitter man kan bli smittet av ved opphold i utlandet. Blant de mest kjente er:

Plasmodium sp. – en slekt protozoer som forårsaker ulike typer av malaria.

Trypoanosoma sp. – en flagellat som fremkaller sovesyke.

Amøber er parasitter som kan slå seg ned i tarmen, og kan blant annet gi kraftig diaré. Det finnes flere forskjellige typer amøber, men de verste lever i tropene, for eksempel Entamoeba histolytica, som gir amøbedysenteri. Disse potensielt livsfarlige artene kan være invasive, dvs at de kan gnage seg gjennom tarmveggen og spre seg til andre organer (f.eks. leveren, lungene og hjernen).

 

Bilharzia, schistosomiasis eller sneglefeber er en parasittsykdom forårsaket av en type mark kalt ikter i artsgruppen schistosoma.

Schistosoma-artene er utbredt spesielt i Afrika, og i mindre grad i Øst-Asia De fins også visse steder i Midtøsten.  I Japan regnes parasitten som utryddet, mens noen steder i Kina og Egypt er problemet økende.

Der det finnes bilharzia er det lurt å unngå å bade i ferksvann, saltvannsbading er trygt.