Medisinsk rådgivning og vaksinering

Bergen Reisemedisin er et reisemedisinsk senter med 14 års erfaring i Bergen.

I disse årene har vi opparbeidet et meget godt samarbeid med såvel bedrifter som sender personell på jobbreiser eller private som skal ut i verden som turister.

 

Vi kan tilby medisinsk rådgivning og vaksinering for alle slags reiser også vaksiner til bedrifter som ønsker yrkesvaksinering til sine ansatte. Vi har personell med lang erfaring og spesialkompetanse innen fagfeltet og er et av de ledende vaksinasjonskontor i Bergen på området. Vi er oppdatert på sykdomsutbrudd internasjonalt. Vi har gulfeber-godkjenning og ellers alle aktuelle vaksiner tilgjengelig.

For å kunne gi best mulig rådgivning og vurdere behovene for de forskjellige vaksinene, 
spør vi om:

• Hvor skal du reise 
• Når og hvor lenge 
• Bo og leveforhold 
• Sykdommer 
• Allergier 
• Medisiner 
• Vaksinasjonsstatus 
• Graviditet, amming

Fra jauar 2014 har Arsana bedrifthelsetjeneste og Bergen Reisemedisin inngått et formelt samarbeid med felles lokalisasjon i Arsanas lokaler. Vi kan skreddersy opplegg for bedrifter etter behov.

For personer som skal ha utenlandsoppdrag er det viktig med forebyggende tiltak, dette er med på å redusere risiko for sykdom under og etter reisen. Vi kan tilby vaksinering på arbeidsplassen eller på kontoret vårt i Bergen sentrum.

 

Vi gir god service og ønsker velkommen til et hyggelig, åpent og smilende reisemedisinsk fagmiljø med kort ventetid..

 

 

Viktig info og forbehold:

Alt materiale på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon, og er ikke «helsehjelp» slik det er definert i helsepersonelloven. Informasjonen er ikke ment å danne grunnlaget for å stille diagnose, iverksette behandling eller erstatte konsultasjon hos lege. Ved slike behov må Bergen Reisemedisin eller et annet legekontor kontaktes direkte.

Bergen Reisemedisin fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiale og informasjon publisert på dette nettstedet eller nettsteder det måtte vises til.

Alt materiale på dette nettstedet er beskyttet av åndsverkloven, og er ment benyttet til privat bruk. Enhver annen bruk av materialet, for eksempel kopiering og utdeling til klienter, forutsetter at det opplyses om kilde.

Morvik legekontor har opprettet egen avdeling for reisemedisin. Vi kan derfor nå tilby medisinsk rådgivning og alle typer vaksinasjoner (inkludert gulfeber). Lege og avdelingssykepleier ved Morvik legekontor har spesialkompetanse innen fagområdet reisemedisin.

Privatpersoner og bedrifter som sender sine ansatte på oppdrag til utlandet, spesielt til land utenfor Europa, kan ta kontakt med oss så snart utenlandsreisen er bestemt. En del vaksiner må gis en bestemt tid før avreise for å gi tilstrekkelig beskyttelse. Det er derfor viktig å være ute i god tid.

For å kunne gi best mulig rådgivning og vurdere behovene for de forskjellige vaksinene,
spør vi om:

• Hvor skal du reise
• Når og hvor lenge
• Bo og leveforhold
• Sykdommer
• Allergier
• Medisiner
• Vaksinasjonsstatus
• Graviditet, amming
• Vekt

En konsultasjon er beregnet å ta ca. 30 min. I tillegg må man vente på kontoret 30 min. etter vaksinasjon. Se forøvrig vår prisliste for ytterligere detaljer

Husk å ta med tidligere vaksinasjonskort

Folkehelsa anbefaler oppgradering av polio, difteri og stivkrampevaksine til alle som ikke er blitt vaksinert mot disse sykdommene de siste 10 år. Dette er uavhengig av reisevirksomhet. Vi er selvsagt behjelpelig også med dette.