Dengue feber

Dengue feber er en virus-sykdom som smitter ved myggestikk. Viruset finnes i store deler av Asia og Sør / Mellom Amerika og Afrika. Dette er en mygg som også trives i storbyer, stikker helst i morgen og ettermiddagstimer, men kan og stikke på dagtid, spesielt på overskyete dager.

Inkubasjonstiden (tiden fra man blir stukket til man blir syk) er vanligvis ca 1 uke. Symptomeme er som influensa med hodepine, feber og smerter i muskler og ledd. På engelsk blir den kalt for «Break Bone fever» pga symptomene.

Det finnes ingen medisiner for denne virus sykdommen, derfor er det viktig med forebyggende tiltak.

Forebyggende tiltak

Myggstikkprofylakse

Beskyttelse mot myggstikk er den beste profylakse.   De viktigste tiltak for å unngå myggstikk er:

oppholde seg minst mulig ubeskyttet utendørs etter solnedgang i områder hvor man vet det er dengue.

beskytte kroppen, kle på seg lange bukser og langermete topper etter solnedgang. Disse bør og imprigneres med insektspray.

bruke myggmidler – dietyltoluamid (DEET) eller annet – på huden ved utendørsopphold.

sove under myggnett ved overnatting innen- og utendørs. Permetrinimpregnering av myggnettet anbefales, og er viktigst i områder med høy risiko.

små barn kan effektivt beskyttes ved impregnerte myggnett over seng og vogn. Myggmidler må brukes med omtanke, DEET skal ikke brukes direkte på hud til små barn under 3 år. Til barn over tre år bør middelet bare brukes på mindre hudområder, og det bør brukes lavere konsentrasjon enn det som anbefales til voksne

Forsøke å få et myggfritt hus, med myggnett rundt vinduer. Rom hvor du skal sove kan evnt. sprayes med insektspray et par timer før man legger seg. Ikke slå på lys før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

lytte til lokal informasjon om  der man bor eller stopper for overnatting.