Eldre på reise

Helsa forverres ofte etter 80–85 års alder, men mye tyder på at flere 85-åringer både lever lenger enn før og mestrer sine daglige aktiviteter bedre enn tidligere generasjoner av 85-åringer.

Mange eldre reiser på lengre turer og ikke bare til «syden».

 

  • Eldre har ofte flere sykdommer samtidig som påvirker funksjonsevne, livskvalitet og mental helse. De eldre går oftere til lege, noen ganger må de på sykehus med lengre sykehusopphold og de har høyere dødelighet.
  • Legemiddelforbruket blant personer over 70 år er høyt. Én av fem bruker mer enn ti ulike legemidler på resept i løpet av ett år. Til sammenlikning er det mindre enn én av 20 (4,4 prosent) i aldersgruppen under 70 år som får utlevert like mange legemidler. Når de eldre drar på reise må de alltid ha med seg skriftlig oversikt over hvilke medisiner de bruker og for hvilke sykdommer.
  • De eldre som har flere sykdommer bør rådføre seg med legen sin før reisen.
  • Personer som er 65 år og eldre bør uavhengig av reise vaksineres mot influensa og pneumokokksykdom.