Meningitt – hjernehinnebetennelse

Det finnes mange bakterier og virus som kan gi hjernehinnebetennelse. Den fryktede smittsomme hjernehinnebetennelsen – Meningokokksykdom – er det vaksine mot.

Meningokokk-bakteriene sprer seg ved kontakt- eller dråpesmitte. Smittekilden til sykdomstilfellene er oftest friske personer som kan ha bakteriene i halsen i flere måneder. Som sykdom er meningokokkinfeksjon ikke mer smittsom enn andre luftveisinfeksjoner. Det er ulike typer meningokokk bakterier.

Tre ulike meningokokkvaksiner er tilgjengelige i Norge. Alle tre beskytter mot meningokokkinfeksjon av henholdsvis serogruppe C og serogruppe A, C, W og Y.

I Norge er det sjeldent at mennesker blir smittet med meningokokk bakterien. Små barn og ungdom er de mest utsatte grupper for å bli syke, derfor har russen de siste årene fått tilbud om vaksinering mot sykdommen.

I Afrika er det noe mer utbredelse av sykdommen og spesielt sør for Sahara.