Høydesyke

Høydesyke er symptomer som oppstår på grunn av manglende tilpasning til det lave oksygentrykket i store høyder. Høydesyke er økt væskeansamling i hjerne eller lunger som oppstår på grunn av lavt oksygentrykk.

Høydesyke kan forekomme ved opphold i høyder over 2000 meter. Faren øker med økende høyde. Ved opphold mellom 2000 – 2500 meter over havet vil ca. 20% få lettere symptomer. Ved høyder over 3000 meter vil over 40% få plager. Typisk ser man denne tilstanden ved for rask oppstigning til slike høyder. Hastigheten på oppstigningen, høyden som nås og høyden hvor en sover, er med og bestemmer risiko. I tillegg er det store individuelle forskjeller når det gjelder risiko for høydesyke.

Typisk utvikler symptomene seg 6-12 timer etter ankomst til en ny høyde, noen ganger så tidlig som etter 1 time. Det vanligste er hodepine, og hodepine uten andre symptomer er uskyldig. Ved akutt høydesyke får en i tillegg til hodepinen også kvalme, tap av matlyst, etter hvert søvnløshet, svimmelhet og utmattelse.

Alarmerende symptomer, som tyder på økt væskeansamling i hjernen, er spesielt økende forvirring, synsforstyrrelser og ukontrollerte bevegelser.

Enda mer alarmerende er symptomer på væskeansamling i lungene. Tegn på væskeansamling i lungene slår vanligvis til andre natt i en ny høyde, og opptrer sjelden etter fire dager. Typiske tidlige tegn er betydelig nedsatt fysisk yteevne og tørrhoste. Etter hvert kan det bli synlig blåfarge på lepper (cyanose). Først sent i forløpet utvikles alvorlige pusteproblem med blodtilblandet, skummende oppspytt.

Ved mistanke om eller påvisning av alarmsymptomer fra hjerne eller lunger er rask behandling viktig.

Det viktigste tiltaket for å forebygge høydesyke er akklimatisering, det vil si at kroppen får tid til å tilpasse seg de forskjellige høyder på veien opp. Dette skjer ved at en ikke stiger for mange høydemeter hver dag, og eventuelt oppholder seg på samme høyde i noen dager. Slik akklimatisering bør begynne på omtrent 2500 meter over havet.

Forebyggende medisin er under normale omstendigheter ikke nødvendig for turister. Følg de generelle rådene og lytt til lokale eksperter eller turguider.

(Kilde: Norsk helseinformatikk )