Leverbetennelse / Hepatitt

Det finnes mange former for leverbetennelse. Noen av disse kan forebygges ved vaksinasjon.

 

Hepatitt A

Sykdommen hadde stor utbredelse i Norge før siste verdenskrig, utbrudd var ofte forårsaket av forurenset drikkevann. Siden 1950-tallet har de fleste tilfellene i Norge blitt importert etter utenlandsopphold. Forekomsten av hepatitt A i dag er spesielt høy i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia.

hepatittA

Vaksine mot sykdommen er meget effektiv. To doser vaksine gir beskyttelse i mer enn 25 år hos voksne og 15-20 år hos barn.

Vaksinen finnes som en ren vaksine mot hepatitt A (Havrix / repevax) og som en vaksine i kombinasjon med hepatitt B (Twinrix).

 

 

 

Hepatitt B

40% av jordens befolkning har vært smittet med dette viruset og sykdommen regnes for å være den 9. ledende årsak til død i verden.

350 millioner mennesker lever med kronisk hepatitt B-infeksjon. Sykdommen er mest utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa og tropisk Afrika.

Liste over land med mellom- eller høy forkomst hepatitt B (2013)

http://www.fhi.no/dokumenter/031f666156.pdf

hepatittB

Verdens helseorganisasjon har siden 1991 oppfordret alle medlemsland til å innføre hepatitt B-vaksinasjon i sine nasjonale vaksinasjonsprogrammer, Norge har ikke fulgt denne anbefalingen og den norske befolkningen er uvaksinert mot sykdommen.

hepatittB_graf

Tilfeller av akutt hepatitt B per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1975 – 2012 etter diagnoseår.

 

Viruset sprees gjennom direkte kontaktsmitte som ved seksuell kontakt  eller gjennom blodkontakt. Viruset er svært motstandsdyktig og meget små mengder av viruset kan føre til sykdom.

 

Vaksine mot sykdommen er meget effektiv. Tre doser gir beksyttelse mot sykdommen hos 90-95% av de vaksinerte.

 

Vaksinen finnes som en ren vaksine mot hepatitt B (Engerix) og som en vaksine i kombinasjon med hepatitt A (Twinrix).

 

Hepatitt C

Hepatitt C forekommer i dag i all hovedsak blant sprøyte narkomane.

Ca. 3% av verdens befolkning er smittet av viruset og ca 130-170 millioner mennesker lever med en kronisk infeksjon.

 

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

 

 

Hepatitt D

Smitteoverføring skjer sammen med hepatitt B-viruset eller hos personer som allerede er kroniske bærere av hepatitt B viruset. I Norge er sykdommen bare påvist hos spøyte narkomane.

Sykdommen er utbredt i store deler av verden, spesielt i landene rundt Middelhavet.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

 

 

Hepatitt E

Sykdommen smitter gjennom næringsmidler og forurenset vann og sees i Norge bare som importtilfeller. Sykdommen ble først påvist i 1980.

Den finnes i store deler av Asia og Afrika spesielt på subindiske kontinent. Den er sjeldent i Europa.

Hepatitt E hos barn er vanligvis asymptomatisk. I aldersgruppen 15-40 år kan sykdommen gi symptomer. Hepatitt E kan medføre alvorlig leverbetennelse hos gravide, spesielt ved smitte i tredje trimester.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.